Меню

Конкурс на закупівлю послуг проведення аудиту річної індивідуальної та консолідованої фінансової звітності

АТ «Аграрний фонд» оголошує конкурс на закупівлю послуг проведення аудиту річної індивідуальної та консолідованої фінансової звітності.

АТ «Аграрний фонд» запрошує компанії, які надають послуги фінансового аудиту, взяти участь у конкурсі на закупівлю послуг з проведення аудиту річної індивідуальної та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2022 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Процедура закупівлі проводиться враховуючи положення Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з проведення обов’язкового аудиту окремої фінансової звітності АТ «Аграрний фонд» (посилання).

Аудиторські фірми мають відповідати вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та бути включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Основні завдання, які мають бути реалізовані:
Аудит фінансової звітності Товариства, складеної відповідно до МСФЗ за 2022 рік відповідно до вимог діючого законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Строк надання послуг – до 30 квітня 2023 року.
Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів – до 18:00 год. 25 листопада 2022 року.

За довідками з технічних питань можна звертатись за телефоном:
+38 (063) 156 00 73 Андрій Міренков;
+38 (067) 242 23 53 Дмитро Леванчук.