Меню

Оголошення про відбір професійних консультантів з добору персоналу для пошуку та відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства

Акціонерне товариство «Аграрний фонд» (далі – «Товариство») на підставі наказу Мінекономіки від 29.09.2021 №651 «Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства “Аграрний фонд”» оголошує кваліфікаційний відбір професійних консультантів з добору персоналу для пошуку та відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства.

Основні завдання, які будуть покладені на професійних консультантів з добору персоналу:

1) розроблення пропозицій щодо вимог до претендентів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства, критеріїв оцінки учасників відбору, а також проєкту відповідного оголошення;

2) здійснення попереднього відбору учасників на посади незалежних членів наглядової ради Товариства та забезпечення підтримання комунікацій з ними;

3) оцінка всіх учасників відбору на відповідність вимогам до претендентів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства, затверджених Комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (далі – «Комітет з призначення»);

4) формування та подання Комітету з призначення списку потенційних кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради Товариства, обраних з числа претендентів, для визначення протягом одного року із списку претендентів  на заміщення, у разі відмови кандидата, непризначення або дострокового припинення повноважень;

5) визначення та подання Комітету з призначення від трьох до п’яти кандидатів на кожну оголошену вакансію з наданням детальних звітів про оцінку компетенцій, придатність для виконання конкретних обов’язків щодо найкращих кандидатів;

6) подання для затвердження Комітетом з призначення звіту про відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради Товариства.

Критерії, яким повинні відповідати професійні консультанти з добору персоналу:

1) наявність розгалуженої системи філій, представництв чи інших пов’язаних осіб у сфері добору керівного персоналу в інших країнах;

2) наявність не менше 10 років міжнародного досвіду у сфері добору керівного персоналу, членів правлінь та членів наглядових рад;

3) наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід, підтверджені документально, які будуть залучені до пошуку кандидатів.

Заявки на участь у кваліфікаційному відборі разом з комерційними пропозиціями будуть прийматись до 12.12.2021 на адресу: 03151, м. Київ, вул. Очаківська/пров. Очаківський, буд. 5/6 та на електронну адресу: o.gavrylyuk@agrofond.gov.ua.  

тел. 277-26-99 (1162)