Меню

Компанії ПАТ «Аграрний фонд» було завдано збитків на суму 3,27 млрд грн

Фінансова звітність ПАТ «Аграрний фонд» за 2019 рік свідчіть про масштабні збитки, які було завдано компанії за останні роки. Внаслідок проведення внутрішнього аудиту було встановлено, що останні роки умисне приховувався реальний фінансовий стан державної компанії та розмір завданої шкоди.

Отже за підсумками 2019 року, збиток ПАТ «Аграрний фонд» склав 3,27 млрд грн.

Крім того, за результатами проведеного внутрішнього аудиту діяльності було виявлено викривлення фінансової звітності, а саме: у 2018 році було неправомірно відображено прибуток Товариства. Так, 0,17 млрд грн витрат віднесених на фінансові результати 2019 року мали бути відображені в попередньому звітному році, що фактично звело б показаний на папері прибуток у 140 млн грн. до від’ємних значень (збитку).

 

Звідки такі збитки:

На балансі ПАТ «Аграрний фонд» обліковувались запаси з завищеною вартістю їх придбання в попередніх періодах (вище ніж вартість їх можливої реалізації на 744 млн грн), а також запаси над якими Товариство не має фізичного контролю (406 млн грн).

Неспроможність покриття операційної діяльністю Товариства в повному обсязі витрат на обслуговування кредитного ресурсу (за рік - 388 млн грн) та адміністративних витрат (за рік - 329 млн грн). Однією з причин такої ситуації є те, що Товариство відійшло від засад статутної діяльності (підтримка сільгоспвиробника, закупівля зерна тощо) й зосередилося на непритаманних для фонду операціях на ринку міндобрив. Під цю потенційно збиткову діяльність були залучені значні кредитні ресурси.

Списано дебіторську заборгованість та сформовано резерв сумнівних боргів під дебіторську заборгованість банківських установ які вже ліквідовані або знаходяться на стадії ліквідації (ПАТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Радикал банк» щодо яких Нацбанком було прийнято рішення про ліквідацію у 2014-2015 роках) у сумі 1,49 млрд грн. Таке списання фонд мав би відобразити у фінансовому звіті, починаючи з 2015 року.

На жаль, більш детальний аудит діяльності підприємства в період 2015-2018 років ускладнений й доволі тривалий процес, оскільки бухгалтерські бази в 1С за цей період в жовтні 2019 року було видалено з серверів Товариства.

Новим керівництвом фонду здійснюються заходи, направлені на відновлення повноцінної статутної та прибуткової діяльності Товариства.