Меню

Антикорупційна політика

Повідомити про корупційне або пов’язане з корупцією  правопорушення!

Ви можете повідомити нас про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» ( далі – Закон) з боку працівників АТ «Аграрний фонд». Зазначене повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону та підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів, про результати якої Вас буде поінформовано у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. 

За результатами попередньої перевірки, особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

- призначити проведення внутрішньої  перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

- передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

- закрити провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.

У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції АТ «Аграрний фонд», Вам буде повідомлено про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки.

Внутрішня перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк перевірки подовжується або розслідування інформації до 45 днів, про що Вам буде повідомлено.

Звертаємо Вашу увагу!

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону може бути здійснене працівником без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомлені неможливо, строк розгляду повідомлення продовжуються до 30 днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, голова правління  АТ «Аграрний фонд» вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

У  АТ «Аграрний фонд»  функціонують наступні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону:
-    на електронну адресу  Уповноваженого anticorruption@agrofond.gov.ua;
-    на особистому прийомі Уповноваженого (середа з 10.00 до 13.00 год. та з 15.00 до 17.00 год.);
-     засобами телефонного зв’язку  через Уповноваженого +380673286562 (пн.-чт. з 9.00 -18.00 год., пт. з 9.00 – 16.45 год.).

Антикорупційна програма

 

Інформація про викривачів

 

Рекомендована форма повідомлення про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

 

Рекомендована форма акта про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або забороненим подарунком

 

Рекомендована форма повідомлення про порушення вимог конфлікту інтересів та про порушення вимог антикорупційної програми Товариства

 

Рекомендована форма повідомлення про факт пропозиції або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність

 

Методичні рекомендації щодо запобігання та

врегулювання конфлікту інтересів

 

Кодекс корпоративної етики

 

Звіт про результати виконання Антикорупційної програми за 2021 рік